Textos legals

Política del privacidad de l'Hotel Camprodon

Costeja-Casadesus S.C. mitjançant la seva web www.hotelcamprodon.com, sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Costeja-Casadesus S.C., el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Costeja-Casadesus S.C., que assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Costeja-Casadesus S.C., mitjançant la seva web, emprarà les dades subministrades pels usuaris de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al qual pertany Costeja-Casadesus S.C., així com a altres amb les que arribi a acords de col·laboració amb l'única finalitat d'oferir un millor servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Costeja-Casadesus S.C., mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la web de www.hotelcamprodon.com. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies als cookies, resulta possible que es reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats a la web www.hotelcamprodon.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Costeja-Casadesus S.C., C/ Plaça Doctor Robert, 3, Camprodon (Girona) (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: info@hotelcamprodon.com.